Dotační management

 

Našim cílem je shromáždit nezbytná data a informace o Vaší společnosti tak, aby Vaše žádost o dotaci, podnikatelský záměr nebo studie proveditelnosti, měly co možná nejvyšší pravděpodobnost úspěchu - tj. schválení projektu.
 
Využijte konzultaci projektu zdarma a informujte se o možnosti získat dotaci. Poskytujeme Vám poradenství v programech OP PIK, OPZ, SZIF. Budeme Vám nápomocni v průběhu celé realizace projektu a to od jeho přípravy žádosti o dotaci až po připsání podpory na Vás účet. I poté zajištujeme administraci projektu v době jeho udržitelnosti.
 
 
 
V rámci přípravy projektu a podání žádosti naše činnost zahrnuje:
 
- zcela bezplatnou konzultaci Vašeho záměru
 
- místní šetření ve Vaší firmě a detekce možných investičních záměrů a možností
 
- provedení finančních analýz s cílem zjištění finančního zdraví Vaší společnosti
 
- zpracování dokumentace k žádosti a provedení její kontroly a práci s příslušnou internetovou aplikací při zpracování žádosti
 
- spolupráci při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení schvalovacího procesu
 
- přípravu a realizaci výběrových řízení
 
- zajištění administrace v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu a zpracování monitorovacích zpráv
 
 
 
Po úspěšném vybrání projektu dále zajištujeme:
 
- zpracování monitorovacích zpráv o probíhající realizaci projektu
 
- zpracovávání žádostí o platbu
 
- poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace
 
- organizaci výběrových řízení
 
- poradenství při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů
 
- řešení neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace
 
- poradenství při naplňování povinné publicity projektu
 
- komplexní zajištění výběrového řízení dle metodiky poskytovatele dotace
 
- dílčí zpracování požadovaného dokumentu k výběrovým řízení dle metodik poskytovatelů dotace
 
- konzultace k přípravě zadávací dokumentace a dalších povinných postupů VŘ
 
- poradenství a zpracování řady povinných dokumentů dle zákona č. 134/2016 Sb.