O firmě

Společnost ŠEDOVÁ s.r.o. se dotačnímu poradenství věnuje již sedm let. Za tuto dobu již pomohla realizovat desítky projektů spolufinancovaných z Evropské unie. Svým klientům pomáhá projít branami dotačního světa s ohledem na jejich potřeby, možnosti, plány a budoucnost.

Společnost se soustředí na nejrůznější prostředí podnikání, velké i malé společnosti, výrobní i zpracovatelské firmy, soukromé podnikatele i veřejné podniky. Pomáháme s dotacemi v oblasti MPO, iROP, SZIF, PRV i OPZ, máme zkušenosti i s výzvami MAS – místních akčních skupin.

Snažíme se dělat věci jinak, a to i díky přátelskému prostředí a rozsáhlým zkušenostem. Pro nás je důležitá realizovatelnost projektu, která je založena na komunikaci s klientem a její administraci. Nejde jen o zhotovení žádosti a její odeslání, ale i o dlouhodobou péči o klienta.

Vyhledáváme na míru padnoucí dotační tituly, zpracováváme projekty, provádíme vyplnění a odeslání žádostí, administrujeme projekty a realizujeme je. Dotační management je ale daleko obsáhlejší i díky nabídce evropských operačních programů, které někdy neznají hranice. Začátečník v ní může lehce ztratit orientaci. Řešení je v identifikaci klienta a posouzení jeho možností, stanovení rizik a upozornění na ně, vyhledání nejvhodnějšího řešení s nejnižším rizikem, příprava žádostí a jejich odeslání, a to jak povinných, tak nepovinných příloh. Samozřejmostí je častá konzultace s klientem, přehledy čerpání z daného rozpočtu, přítomnost při kontrolách, příprava a realizace výběrových řízení a administrativa až do konce projektu.