Reference

Koordinátorky firmy nám zpracovaly vše - co se týkalo dotace pro vzdělávání zaměstnanců.
Spolupráce probíhala tzv. na klíč. Od vyplňování žádosti o dotaci, přes výběrové řízení až po závěrečné zprávy. Věřím, že to není vždy jednoduchá práce, ale výsledek je k naší plné spokojenosti. Za to jim patří velký dík. I přes delší dobu vyřizování dotace ze strany ministerstva - koordinátorky vždy ochotně poradily a vše vyřídily.
Jsme rádi, že díky společnosti Šedová s.r.o. nám odpadla administrativní zátěž spojená s celou dotací a prakticky jsme se "nemuseli" o nic starat.
Dotace byla vyřízena bez spousty - námi stráveného času - nad papíry a bez nutnosti běhat po úřadech. Přeji firmě spoustu spokojených klientů.
Richard Park s.r.o.
 
S firmou Šedová s.r.o řešíme poradenství ohledně dotací týkajících se cestovního ruchu a vzdělávání. Profesionální spolupráce, odborná telefonická i osobní podpora při řešení technických upřesnění, zaslané kompletní formuláře potřebné pro žádost o dotace, které stačilo jen podepsat, maximálně doplnit osobní údaje, údaje z katastru aj. Jsme velmi spokojeni pro jejich precizní přístup a znalosti - zejména poradenství v různých oblastech světa dotací.
Hájenka Břeclav s.r.o.
 
Společnost ŠEDOVÁ s.r.o. pro naši společnost připravovala Vzdělávání zaměstnanců, kdy zajistila kompletní administrativu projektu od podání žádosti až do proplacení dotace na účet. Ihned řešila všechny změny, které nastaly v průběhu realizace projektu, a tím bylo zajištěno, že vše proběhlo tak, jak má. Oceňuji vstřícný a ochotný přístup projektových manažerek.
Tarte service o. p. s.
 
Se společností především spolupracujeme ohledně školení zaměstnanců a stáží ve firmách. Naše spolupráce probíhá buď po telefonickém nebo osobním jednání. Všechny dokumenty a věci s tím spojené jsme dořešili před mailovou poštu. Oceňujeme vstřícné a rychlé jednání. V případě dotazů vždy rychlá odpověď, nebo vysvětlení daného problému. Celková spolupráce funguje na dobré úrovni.
 
Karton plus spol. s r.o. 
 
Se společností ŠEDOVÁ s.r.o. spolupracujeme již delší dobu a to ve více oblastech dotací – např. OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců I., SZIF PRV Dřevozpracující provozovny aj. I když je někdy cesta těžší, tak vždy vše dotáhneme společně do cíle. Nesrovnalosti se řeší ihned a spolupráce je bez problému. Jako zpracovatele dotací můžeme jedině doporučit.
Gatro s.r.o.