Výběrová řízení

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OBSAHUJE:

- zpracování Oznámení o výběrovém řízení (VŘ) / výzvy k podání nabídek

- zveřejnění Oznámení VŘ v povinném informačním systému / odeslání výzvy k podání nabídek

- zpracování zadávací dokumentace (bez stavebně technické dokumentace a výkazu výměr) včetně kvalifikační dokumentace

- předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a příloh zájemcům o výběrové řízení

- zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům

- zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek včetně pořízení potřebných dokumentů

- administrativu kolem jmenování a prohlášení hodnotící komise včetně náhradníků na základě výběru zadavatele

- povinné úkony spojené s otevíráním obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami

- připravení podkladů pro jednotlivá jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek

- zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

- oznámení o výsledku výběrového řízení všem uchazečům a případné oznámení dodavatelům o jejich vyloučení z hodnocení ve VŘ.

- zveřejnění výsledků zadání v informačním systému (pokud je vyžadováno).

- kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání

 

Primárním cílem naši společnosti je přinášet klientům případnou hodnotu ve snížení administrativní zátěže, zvýšení možnosti získat finanční prostředky z dotačních programů a zajištění bezproblémového čerpání dotací, včetně vyúčtování dotace a monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti dotace.